Πελάτης:
Αγριτέλης
Project:
Λογότυπο

Η εταιρία Αγριτέλης κατασκευάζει και εμπορεύεται ιερά σκεύη. Η πρόθεσή μας σχετικά με την εταιρική του ταυτότητα ήταν να κατασκευάσουμε ένα λογότυπο σύγχρονο και αισθητικά άρτιο που να διαφοροποιείται από την κυρίαρχη αισθητική του κλάδου.

 

Με αυτό ως σημείο εκκίνησης λοιπόν, βασιστήκαμε στο «Α», το αρχικό του ονόματός μας, για να δημιουργήσουμε με αυτό, ένα σύμβολο που απεικονίζει έναν ιερό ναό. Επίσης λόγω της αφαιρετικότητας του σχεδίου, θα μπορούσε κάποιος να δει και ένα  ιερό σκεύος.

 

Με αυτόν τον τρόπο μέσα σε ένα λογότυπο περικλείσαμε το brand, το προϊόν, αλλά και το κοινό στο οποίο απευθύνεται ο πελάτης μας.