Πελάτης:
Αντωνίου Υδραυλικές υπηρεσίες
Project:
Λογότυπο
Σχεδιασμός λογοτύπου για την εταιρεία υδραυλικών εργασιών και εγκαταστάσεων Αντωνίου.