Πελάτης:
Γαλακτοκομικά Άραξος
Project:
Συσκευασία | Brand Development
Σχεδιασμός συσκευασιών για τα γιαούρτια και τις κρέμες της εταιρείας γαλακτοκομικών Άραξος.