Πελάτης:
Life2Live
Project:
Λογότυπο

Ανασχεδιασμός λογοτύπου της εταιρίας real estate Life 2 Live.

 

Η Life 2 Live αναλαμβάνει τον σχεδιασμό και τη δημιουργία διαμερισμάτων, όσο το δυνατόν πιο όμοια μεταξύ τους, με στόχο να είναι άμεσα αναγνωρίσιμα ως έργα της.

 

Έτσι λοιπόν, χρησιμοποιώντας ως βάση τα αρχικά γράμματα του ονόματος, L2L, απεικονίσαμε με δημιουργικό τρόπο δύο κτίρια παρόμοια μεταξύ τους, το σήμα κατατεθέν του γραφείου.