Πελάτης:
Mediray
Project:
Εταιρική ταυτότητα | Έντυπο | Ιστοσελίδα
Ιστοσελίδα:
Mediraydoselab.gr

Σχεδιασμός προωθητικού υλικού και ιστοσελίδας για την εταιρεία Mediray.

 

Σχεδιασμός εντύπου παρουσίασης εργαστηρίου δοσιμετρίας, banner, εντύπου παρουσίασης προϊόντων, συσκευασίας προϊόντος και εταιρικής κάρτας.