Πελάτης:
No Rules
Project:
Λογότυπο | Εταιρική ταυτότητα | Brand Development | Έντυπο

Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις στη δουλειά μας είναι να εγκλωβίσεις μέσα σε ένα λογότυπο, ακριβώς το χαρακτήρα αυτού που εκπροσωπεί. Στην περίπτωση του No Rules, αυτό συνέβη και με το παραπάνω. Όλα τα επιτυχημένα λογότυπα και οι εταιρικές ταυτότητες έχουν σαν βάση ένα κοινό στοιχείο. Μια ξεκάθαρη ταυτότητα και έναν χαρακτήρα που θα επιτρέψουν και σε εμάς με τη σειρά μας να χρησιμοποιήσουμε ως έμπνευση για να δημιουργήσουμε.

 

Ο συγκεκριμένος πελάτης, διατηρεί σχολές στο κέντρο της Αθήνας και τα προάστεια, οι οποίες εξειδικεύονται στις πολεμικές τέχνες, οπότε όταν μας ζητήθηκε να σχεδιάσουμε το λογότυπό του, είχαμε μια πολύ καλή πρώτη ύλη για να δουλέψουμε. Χρησιμοποιήσαμε έντονες αντιθέσεις στα χρώματα, δυναμικές γραμμές και γωνίες, και μοντέρνα στοιχεία όπως τα αρχικά της σχολής με το σήμα του αστεριού στο R. Η απόφαση να “παίξουμε” με διαφορετικά μεγέθη στις γραμματοσειρές ενισχύουν την δυναμική του λογοτύπου.

 

Έτσι, καταφέραμε το τελικό αποτέλεσμα να αντικατοπτρίζει πιστά την αισθητική της σχολής αλλά και τη δουλειά που γίνεται μέσα σε αυτήν.