Σχεδιασμός λογότυπου για το Βoutique hotel “Plaka Haven”.