ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Branding

 • Εταιρική ταυτότητα
 • Λογότυπο
 • Κάρτα
 • Έντυπο
 • Έπιστολόχαρτο
 • Φάκελα αλληλογραφίας
 • Folder

Έντυπο

 •  Κατάλογοι / Τιμοκατάλογοι
 • Διαφημιστικά φυλλάδια
 • Αφίσες
 • Αυτοκόλλητα / ετικέτες
 • Προσκλητήρια
 • Ημερολόγια
 • Συνταγολόγια / Μπλόκ αποδείξεων

Web development

 • Iστοσελίδες
 • Ιστοσελίδες ισολογισμών
 • E-shop
 • Social Media
 • E-mail newsletter
 • SΕΟ
 • Google Adwords

Στο Johnny K. Studio σας λύνουμε τα χέρια.

Χάρη στο εύρος των υπηρεσιών που προσφέρουμε, οι οποίες καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς, είμαστε ο μόνος συνεργάτης που χρειάζεται να απευθυνθείτε.

Experience Design

 • Ανασχεδιασμός λογότυπου
 • Εικονογράφηση
 • Σελιδοποίηση εντύπων
 • Καταχώρηση
 • Banner / Επιγραφές

Eιδικές κατασκευές

 • Letterpress printing
 • Edge painting
 • Tοιχογραφία / Wall art
 • Εταιρικό promotion
 • Συσκευασία